Siêu thị điện máy - điện lạnh Hồng Lợi Sơn

Sản phẩm Máy lạnh nổi bật

Mới

Midea1 HP (MSMA3-10CRN1)

Miễn phí công lắp đặt

4.500.000

4.700.000

Mới

Aqua 1 HP (AQA-KCR9NQ-S)

Miễn phí công lắp đặt

5.000.000

5.200.000

Mới

Casper 1 HP (LC-09FS32)

Miễn phí công lắp đặt

5.100.000

5.500.000

Mới

Casper1 HP (LC-09TL32)

Miễn phí công lắp đặt

5.100.000

5.500.000

Mới

Casper1 HP INVERTER (GC-09TL32)

Miễn phí công lắp đặt

5.900.000

Mới

Casper 1.5 HP (LC-12TL32)

Miễn phí công lắp đặt

5.900.000

Mới

Casper 1.5 HP (LC-12FS32)

Miễn phí công lắp đặt

5.900.000

Mới

Casper1.0 HP INVERTER (IC-09TL32)

Miễn phí công lắp đặt

5.900.000

Mới

Sharp1 HP INVERTER (AH-X9VEW)

Miễn phí công lắp đặt

6.500.000

Mới

Sharp1 HP INVERTER (AH-X9XEW)

Miễn phí công lắp đặt

6.700.000

Mới

Toshiba1 HP (RAS-H10U2KSG-V)

Miễn phí công lắp đặt

6.700.000

6.900.000

Mới

Mitsubishi Heavy1HP (SRK09CRR-S5)

Miễn phí công lắp đặt

6.800.000

7.300.000

Mới

Casper 1.5 HP (GC-12IS32)

Miễn phí công lắp đặt

6.900.000

Mới

Casper1.5 HP INVERTER (IC-12TL32)

Miễn phí công lắp đặt

6.900.000

Mới

Casper 1.5 HP (GC-12IS32)

Miễn phí công lắp đặt

6.900.000

Sản phẩm Tủ lạnh nổi bật

Mới

AQUA50l (AQR-D59FA)

Giao hàng tận nhà

2.500.000

2.600.000

Mới

FUNIKI90l (FR-91CD)

Giao hàng tận nhà

2.750.000

2.850.000

Mới

Aqua90l (AQR-D99FA(BS))

Giao hàng tận nhà

2.950.000

Mới

FUNIKI FR-125CI

Giao hàng tận nhà

3.600.000

3.700.000

Mới

FUNIKI FR-132CI

Giao hàng tận nhà

3.800.000

3.900.000

Mới

FUNIKI FR-126ISU

Giao hàng tận nhà

3.900.000

Mới

FUNIKI FR-136ISU

Giao hàng tận nhà

4.100.000

Mới

Aqua AQR-T150FA

Giao hàng tận nhà

4.300.000

4.800.000

Mới

Sharp165l (SJ-X176E-SL)

Giao hàng tận nhà

4.500.000

4.900.000

Mới

Sharp180l (SJ-X196E-DSS)

Giao hàng tận nhà

4.800.000

5.200.000

Mới

LG187l (GN-L205S)

Giao hàng tận nhà

4.900.000

Mới

Sharp196l (SJ-X201E-DS)

Giao hàng tận nhà

5.000.000

5.500.000

Mới

Aqua AQR-I227BN

Giao hàng tận nhà

5.200.000

Mới

Aqua 186 lít (AQR-T219FA(PB))

Giao hàng tận nhà

5.200.000

5.900.000

Mới

LG209l (GN-L225S)

Giao hàng tận nhà

5.300.000

Sản phẩm Máy làm mát không khí nổi bật

Mới

Daikio DK-800A

Giao hàng tận nhà

2.400.000

2.990.000

Mới

SUNHOUSE SHD7734

Giao hàng tận nhà

2.500.000

2.900.000

Mới

Midea AC120-18AR

Giao hàng tận nhà

2.700.000

3.900.000

Mới

Daikiosan DKA-04500A

Giao hàng tận nhà

3.200.000

3.990.000

Mới

Sunhouse SHD7719

Giao hàng tận nhà

3.200.000

3.700.000

Mới

Daikiosan DKA-04000C

Giao hàng tận nhà

3.300.000

4.100.000

Mới

SUNHOUSE SHD7750

Giao hàng tận nhà

3.500.000

3.900.000

Mới

Daikiosan DKA-04000D

Giao hàng tận nhà

3.500.000

4.350.000

Mới

Daikio DKA-04000A

Giao hàng tận nhà

3.500.000

4.800.000

Mới

Sunhouse SHD7717

Giao hàng tận nhà

3.500.000

Mới

Daikiosan DKA-03500C

Giao hàng tận nhà

3.600.000

4.500.000

Mới

Boss S-102

Giao hàng tận nhà

3.900.000

4.100.000

Mới

SUNHOUSE SHD7739

Giao hàng tận nhà

3.900.000

Mới

Daikio DK-1500B

Giao hàng tận nhà

3.900.000

4.990.000

Mới

SUNHOUSE SHD7726

Giao hàng tận nhà

3.900.000

4.600.000
chat zalo