Liên hệ

Trung tâm điện máy HỒNG LỢI

Địa chỉ: 172 Phan Đăng Lưu, Tỉnh TT Huế

Điện thoại: 0234 3 523 575 / 090 977 1265 – Fax: 0234 3 523 575

Email: lehongson00777@yahoo.com.vn